top of page

התחדשות עירונית

התחדשות עירונית הינה מושג כולל לתהליך במסגרתו בניין בודד או אזור עירוני נדרש לשיקום כללי מבחינה פיזית וחברתית. כאשר המטרה הינה יצירת  סביבת מגורים איכותית, יוקרתית ונעימה, תוך השבחה משמעותית של נכסי המקרקעין אשר בבעלות הדיירים.

התהליך כולל הגדלת היצע יחידות הדיור וחידוש המלאי הקיים, שיפור התשתיות הפיזיות של הדירות הקיימות, ושיפור בטיחות המבנים. .

התחדשות עירונית כוללת בתוכה מספר סוגי פתרונות אפשריים: פינוי-בינוי / בינוי-פינוי, תמ"א 38 לסוגיה, ועוד.

פינוי בינוי 

פינוי-בינוי הוא אחד הכלים המרכזיים להנעת תהליכים של התחדשות עירונית. בפרויקט פינוי-בינוי, יהרסו המבנים הישנים, אשר אינם עומדים בתקן של רעידות אדמה, ובמקומם יוקמו מבנים חדשים, מתוכננים היטב ובטיחותיים הרבה יותר, תוך שדרוג המרחב הציבורי ומתן פתרונות מקיפים לתנועה ולחנייה. הדיירים מקבלים דירות במבנים החדשים ויתרת הדירות נמכרות לצורך מימון הפרויקט.

פינוי-בינוי מאפשר  שיפור ושיקום מרקמים ישנים בעיר, ויצירת מגוון איכותי של משאבים והזדמנויות בתחומי הדיור, השירותים והתעסוקה.

תמ"א 38

תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה.

התכנית קובעת מסגרת תכנונית, המאפשרת הוצאת היתרי בנייה לחיזוק מבנים, העומדים בתנאי הסף, בפני רעידות אדמה, ומעודדת את הביצוע על ידי מתן זכויות בנייה והטבות מס לשם מימון החיזוק.

במסגרת תמ"א 38 קיימים שני מסלולים עיקריים- האחד על ידי חיזוק ותוספות על הבניין הקיים והאחר על-ידי הריסה ובניה מחדש

bottom of page